Ana Maria fi, T.I. Vanuíre tá.

Legenda: 
Dona Ana Maria de Jesus, Terra Indígena Vanuíre (foto: Juracilda Veiga)
Ana Maria  fi, T.I. Vanuíre tá.