Kókáj mré kókáj sĩ ag vẽkyn

Kókáj mré kókáj sĩ ag vẽkyn